50. den po operaci

REHABILITACE (5. + 6. + 7.)

 • masáže, pasivní i aktivní cvičení (přecházení destičky, zvedání předních pacek, zvedání diagonálních pacek… atd.)
 • infralampa
 • 2x 7 minut aquaterapie
 • 20 minut magnetoterapie

 

 • masáže, pasivní i aktivní cvičení (přecházení destičky, zvedání pacek… atd.)
 • infralampa
 • 2x 7 minut aquaterapie
 • 20 minut magnetoterapie

 

 • masáže, pasivní i aktivní cvičení (přecházení destičky, zvedání pacek… atd.)
 • do aktivního cvičení zařazena balanční čočka (nafouknutá téměř do tvrda)
 • infralampa
 • 2x 8 minut aquaterapie
 • 20 minut magnetoterapie
 • video

 

Doma je, jak jsem psala v minulém příspěvku v kleci s přidělanou ohrádkou. Venku už krásně chodí na celé délce (pevného) vodítka, přes obrubníky, velmi opatrně také do/ze schodů!


Shishy zotavování můžete pár „kačkama“ podpořit na www.mycause.com.au. Veškeré finance budou použity výhradně na rehabilitace a léky, zbylé finanční prostředky budou následně věnovány útulku Voříškov.