40. den po operaci

Život je jako houpačka, jednou jsi nahoře, jednou jsi dole… 

Shishe je zase o něco hůř, noha je očividně bolí, více kulhá a mnohem více času prospí. Nosí Back on Track, na celý den či na celou noc, ven chodí stále pouze v oblečku. Říkám jí kabelkový psík, oblékat „to“ musím, do schodů „tomu“ pomáhám, je privilegovaná, až to pěkné není.. a tak :))

Jak cvičí doma?

  • pomalé podávání předních pacek (v sedě)
  • přenášení váhy z jedné přední nohy na druhou (v sedě či ve stoje)
  • přenášení váhy dopředu (v leže)
  • mechanické zvedání diagonálních pacek – přední levá/zadní pravá a naopak (ve stoje)

Shishy zotavování můžete pár „kačkama“ podpořit na www.mycause.com.au. Veškeré finance budou použity výhradně na rehabilitace a léky, zbylé finanční prostředky budou následně věnovány útulku Voříškov.