50. den po operaci

REHABILITACE (5. + 6. + 7.)

  • masáže, pasivní i aktivní cvičení (přecházení destičky, zvedání předních pacek, zvedání diagonálních pacek… atd.)
  • infralampa
  • 2x 7 minut aquaterapie
  • 20 minut magnetoterapie

 

  • masáže, pasivní i aktivní cvičení (přecházení destičky, zvedání pacek… atd.)
  • infralampa
  • 2x 7 minut aquaterapie
  • 20 minut magnetoterapie

 

  • masáže, pasivní i aktivní cvičení (přecházení destičky, zvedání pacek… atd.)
  • do aktivního cvičení zařazena balanční čočka (nafouknutá téměř do tvrda)
  • infralampa
  • 2x 8 minut aquaterapie
  • 20 minut magnetoterapie
  • video

 

Doma je, jak jsem psala v minulém příspěvku v kleci s přidělanou ohrádkou. Venku už krásně chodí na celé délce (pevného) vodítka, přes obrubníky, velmi opatrně také do/ze schodů!


Shishy zotavování můžete pár „kačkama“ podpořit na www.mycause.com.au. Veškeré finance budou použity výhradně na rehabilitace a léky, zbylé finanční prostředky budou následně věnovány útulku Voříškov.